การเพิ่มประสิทธิภาพของวิดเจ็ต

  1. เพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุดจากเรา ควรใส่ 3 วิดเจ็ตบนเว็บไซต์ของคุณ ชุดของประเภทวิดเจ็ตที่ดีที่สุดสำหรับใช้บนเว็บไซต์ของคุณคือ:

โปรดทราบว่าควรมีอย่างน้อย 2 วิดเจ็ตบนเว็บไซต์ของคุณ ควรแทรกแต่ละรหัสวิดเจ็ตลงในเว็บไซต์ของคุณ เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

2. ในการตรวจสอบ "สถิติและตำแหน่งการวางของวิดเจ็ต" บนเว็บไซต์ ให้ไปที่แท็บ การกระทำ > สถิติวิดเจ็ต:

ควรใส่ใจดูอัตราการมองเห็นของวิดเจ็ตของคุณ อัตราการมองเห็น (ความสามารถในการเห็นโฆษณา) คือเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่เห็นวิดเจ็ตบนหน้าจอเมื่อเทียบกับการโหลดหน้าเว็บ

1 - วิดเจ็ตนี้มีการมองเห็นต่ำ

2 - วิดเจ็ตนี้ยังไม่ได้วางบนเว็บไซต์

3 - วิดเจ็ตนี้มีการมองเห็นสูง

4 - วิดเจ็ตนี้มีการมองเห็นต่ำมาก

หากอัตราการมองเห็นของวิดเจ็ตอยู่ในระดับต่ำ โปรดเปลี่ยนตำแหน่งการวางวิดเจ็ตให้เป็นตำแหน่งที่สูงขึ้นบนเว็บไซต์ของคุณ ตัวอย่างเช่น หากวางวิดเจ็ตไว้ใต้ความคิดเห็น ให้วางไว้เหนือส่วนนี้

3. ในการกรองประเภทโฆษณาที่จะปรากฏบนเว็บไซต์ของคุณ ให้เข้าสู่ สถิติวิดเจ็ต > การตั้งค่า:

มีประเภทเนื้อหาโฆษณาอยู่ 4 ประเภท เพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุดจากเรา แนะนำให้ เปิดทุกประเภท หากคุณมีทราฟิกแบบจ่ายเงินจาก Facebook ให้ใช้ประเภท PG+R เท่านั้น โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทต่างๆ ที่นี่

4. การตรวจสอบ สถิติของเว็บไซต์ ให้ไปที่ แท็บ การกระทำ > สถิติ:

คุณสามารถดูพารามิเตอร์ต่างๆ ได้ (จำนวนคลิกตามวัน, ตามประเทศ, ตามแหล่งที่มา, ตามอุปกรณ์)