Tạov Widget

Để tạo một widget chuyển sang tab Publisher:

Click vào nút Add Widget:

  1. Chọn tùy chọn phù hợp nhất trong mọi ô:
  2. loại widget
  3. Loại phụ
  4. Chủ đề
  5. Tiêu đề widget

Sử dụng cài đặt Detailed để làm quảng cáo được điều chỉnh hoàn thiện:

Lưu widget và copy mã được tạo:

Xin LƯU Ý: Có thể phải mất 30 phút widget mới bắt đầu hiển thị

 

Để tạo quảng cáo tiếp theo click vào Add Another Widget: