Zakazane obrazy

Lista zakazanych zdjęć może ulec zmianie w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Użycie któregokolwiek z poniższych zdjęć spowoduje trwałe zablokowanie konta bez żadnych płatności z jednostek reklamowych występujących w artykułach zawierających takie zdjęcia:

  • Przemoc (strzelanie, tragedie, napaść seksualna, zranienie, samookaleczenie)
  • Obrazy dla dorosłych
  • Martwe ciała
  • Sceny defekacji
  • Nagość
  • Pikantny
  • Strobing
  • Nietolerancyjność
  • Dyskryminowanie